Bài 15: Hướng dẫn thiết kế ảnh quảng cáo facebook không vượt quá 20% text45:31

  • 8,182 views

Dù bạn là ai thì cũng nên biết cách chạm vào giới hạn một cách khéo léo để gia tăng tỷ lệ chuyển đổi cho các đơn hàng.

Video hướng dẫn này sẽ giúp bạn tạo ra những mẫu quảng cáo “chuẩn” không vượt quá giới hạn 20% text của Anh facebook.

Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị với thiết kế!

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"