Bài 4: Thiết kế hóa đơn A5 kết hợp kỹ thuật kẻ bảng trong CorelDraw X620:00

  • 0

Trong video tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế hóa đơn A5 với CorelDraw X6 kết hợp với công cụ kẻ bảng và công cụ Text tool trong Corel.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"