Bà i 7: Hiệu ứng Blend trong CorelDraw X616:49

  • 0

Trong video này mình sẽ giúp các bạn hiểu hơn về hiệu ứng blend trong CorelDraw x6 giúp các bạn có thể tạo ra những đối tượng với hiệu ứng hết sức độc đáo.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"