Day 10: Chống đẩy 38 cái – 21 ngày rèn luyện thói quen [TÙNG SÓC SƠN]02:26

  • 0

Chào các bạn lại là mình Tùng Sóc Sơn đây! Rất vui gặp lại bạn trong ngày tiếp theo trong chuỗi 21 ngày rèn luyện thói quen để có sức khỏe tốt hơn, vượt qua giới hạn bản thân mỗi ngày của mình.

Hãy cùng mình tham gia rèn luyện mỗi ngày bạn nhé? 21 ngày làm nó liên tục và mãi mãi nó sẽ trở thành thói quen tuyệt vời của bạn. Yeah.

Xem lại những buổi sáng của mình
Day 1 – Chống đẩy 20 cái: https://youtu.be/2Mz3TQM6lvs
Day 2 – Chống đẩy 22 cái: https://youtu.be/P3Xu2qe9EfA
Day 3 – Chống đẩy 26 cái: https://youtu.be/mCfIewstiwA
Day 4 – Chống đẩy 26 cái: https://youtu.be/05P1dsFp4ls
Day 5 – Chống đẩy 28 cái: https://youtu.be/05P1dsFp4ls
Day 6 – Chống đẩy 30 cái: https://youtu.be/Ji4iMYmTtRI
Day 7 – Chống đẩy 32 cái: https://youtu.be/ldJnboK_7vY
Day 8 – Chống đẩy 34 cái: https://youtu.be/c-RYRnFvYw8
Day 9 – Chống đẩy 36 cái: https://youtu.be/duRHU1NoEBE

Kết bạn với mình để cùng thảo luận về nhiều chủ để hay trong công việc cũng như trong cuộc sống:
~Tùng Sóc Sơn – Nguyễn Thanh Tùng
Facebook: https://www.facebook.com/tungsocson
Blog: http://www.tungsocson.com/
Đăng ký kênh Tùng Sóc Sơn: http://bit.ly/2RqpVBv

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"