Ngày 20 – Chống đẩy 57 cái – 21 ngày rèn luyện thói quen [Tùng Sóc Sơn]01:55

  • 0

Chào các bạn lại là mình Tùng Sóc Sơn đây! Rất vui gặp lại bạn trong ngày tiếp theo trong chuỗi 21 ngày rèn luyện thói quen để có sức khỏe tốt hơn, vượt qua giới hạn bản thân mỗi ngày của mình.

Hãy cùng mình tham gia rèn luyện mỗi ngày bạn nhé? 21 ngày làm nó liên tục và mãi mãi nó sẽ trở thành thói quen tuyệt vời của bạn. Yeah.

Xem lại những buổi sáng của Tùng Sóc Sơn
Day 1 – Chống đẩy 20 cái: https://youtu.be/2Mz3TQM6lvs
Day 2 – Chống đẩy 22 cái: https://youtu.be/P3Xu2qe9EfA
Day 3 – Chống đẩy 26 cái: https://youtu.be/mCfIewstiwA
Day 4 – Chống đẩy 26 cái: https://youtu.be/05P1dsFp4ls
Day 5 – Chống đẩy 28 cái: https://youtu.be/05P1dsFp4ls
Day 6 – Chống đẩy 30 cái: https://youtu.be/Ji4iMYmTtRI
Day 7 – Chống đẩy 32 cái: https://youtu.be/ldJnboK_7vY
Day 8 – Chống đẩy 34 cái: https://youtu.be/c-RYRnFvYw8
Day 9 – Chống đẩy 36 cái: https://youtu.be/duRHU1NoEBE
Day 10 – Chống đẩy 38 cái: https://youtu.be/bw8JhRfZPM8
Day 11 – Chống đẩy 40 cái: https://youtu.be/APIeFnhQe9Y
Day 12 – Chống đẩy 42 cái: https://youtu.be/7IcI4lkrTjA
Day 13 – Chống đẩy 44 cái: https://youtu.be/xFT9Kbkw4lA
Day 14 – Tiếp tục chống đẩy: https://youtu.be/53CKTm2Ecpw
Day 15 – Chống đẩy 46 cái: https://youtu.be/_J7EKb0layo
Day 16 – Chống đẩy 50 cái: https://youtu.be/uUuz3iH3Co0
Day 17 – Chống đẩy 52 cái: https://youtu.be/Tg-izHXzBmQ
Day 18 – Chống đẩy 54 cái “fail ở cái thứ 50”: https://youtu.be/_0efHV6D1nk
Day 19 – Chống đẩy – Đẩy tạ – Kéo xà đơn: https://youtu.be/omQYe2V4L-8
Day 20 – Chống đẩy 57 cái: https://youtu.be/S0JIFRbf8SE

Kết bạn với mình để cùng thảo luận về nhiều chủ để hay trong công việc cũng như trong cuộc sống:
~Tùng Sóc Sơn – Nguyễn Thanh Tùng
Facebook: https://www.facebook.com/tungsocson
Blog: http://www.tungsocson.com/
Đăng ký kênh Tùng Sóc Sơn: http://bit.ly/2RqpVBv

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"